Gayrimenkul Avukatı Kapsamında Olan Davalar

23 Kasım 2016 Çarşamba, 15:37

İlkay hukuk bürosu hukukun her alanında vatandaşlara hizmet veren hukuk şirketidir. Bu hukuki alanlardan olan gayrimenkul hukuku da alanında uzman gayrimenkul avukatı tarafından takip edilmektedir. Gayrimenkul davalarında zamanında dava açmak çok önemlidir aksi takdirde açılan dava zamanaşımına uğrar ve hak kayıpları meydana gelebilir. Gayrimenkul davalarında dilekçelerin mutlaka uzman bir avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir. Zira gayrimenkul davaları genellikle yüksek meblağlı davalardır ve kaybedildiğinde karşı tarafa ciddi yüklemeler getirmektedir. Bu sebeple çok hassas davranılması gereken gayrimenkul davalarında hukuk büroları cebri tescil davası, taşınma davaları, tapu iptali davası gibi çok önemli hususlarda hizmet vermektedir. Bunların yanı sıra müdahalenin meni davaları, ecrimisil davaları da diğer dava hizmetlerindendir.

Miras Hukuku Davaları Nelerdir?

 

Miras hukuku gerçek kişilerin ölümü veya gaip sayılmaları durumunda ölene ait olan mülklerin vasilere ne şekilde, ne oranda intikal ettirileceğini düzenleyen hukuk alanıdır. Yasal mirasçılık ve iradi mirasçılık olarak ikiye ayrılan mirasçılıkta ölenin malvarlığına tereke denmektedir ki mirasçının vasilerinin bu tereken doğan haklarına miras hakkı adı verilmektedir. Mirastaki saklı paylar, mirasçılıktan çıkarma davaları, miras sözleşmesinin iptal davaları, tenkis davaları, tereke tespiti davaları miras hukukunun çerçevesinde verilen hukuk hizmetleridir. Miras hukuku davaları büyük bir uzmanlık gerektirmektedir.

İş Davalarında İyi Bir İş Avukatı Tutulmalıdır        

 

İş hukukuyla ilgili de birçok dava alanı vardır ve iyi bir iş avukatı tutulması gerekmektedir. Birçok iş merkezinde işveren ve işçi arasında bir takım anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Zaman zaman da işçi ile bakanlıklar arasında yaşana sorunlar olmaktadır. Tüm bu meseleler iş hukukunun sahasına girmektedir. Kıdem tazminatı, işe iade davaları, hizmet tespit davaları, iş kazası tazminat davaları bu hukuksal dairede yer alan davalardır. Bu dava çeşitlerinden olan kıdem ve ihbar tazminatı son yıllarda en çok dava açılan saha konu olmuştur. Bir işçinin işveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkarılması durumunda hak edilmiş kıdem, ihbar, yıllık izin, fazla mesai ücretleri için açacağı dava bu kapsamda değerlendirilmektedir. Yine bununla birlikte işe iade davaları son dönemlerde en fazla açılan dava çeşididir. Bir işçinin iş akdi haksız bir şekilde feshedilince işçi tarafından İş Kanunu çerçevesinde haklarını aramak için iş akdini feshinden itibaren 30 gün içinde dava açabilmektedir. Ankara’da hizmet veren İlk-Ay Hukuk Bürosu tamamı alanında uzman ve tecrübeli avukatlarla tüm bu konularda hizmet vermektedir.

Hazırlayan: SEO Adresi

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...