Kadınlar neden iş dünyasında artık daha başarılı?

24 Mart 2016 Perşembe, 16:35

Bilindiği üzere eski düzenin yerini “yeni dünya düzeni” adını verdikleri bu yeni düzen alınca artık bazı şeyler değişikliğe uğramıştır. Evvela artık kaba kuvvetin önemi makinalar ile olabildiğince azalmıştır, daha sonra insanoğlu haddinden çok fazla üretim yapmaya başlayınca ortada bir problem türemiştir. “Bunca ürünleri insalara ihtiyaçları olmadığı halde nasıl satabileğiz?” sorusu ortaya çıkmıştır. Halbuki bu sorunun cevabı basittir. “Nitelikli bir pazarlama” bunu çözecektir.

Pazarlama dediğimiz şeyin önemi fevkalade arttığında ve de kaba kuvvetin, agresif erkek egemen kültürün öneminin azalması kadınların iş dünyasında daha önceden olmadığı kadar verimli işler çıkarabilmesinin önünü açmıştır. Nitekim bu durmumun farkında olan bazı şirketler en üst düzey yönetim kademelerine kadar kadınlara gereken mevkide yer vermiş ve de şirketlerini çağa uydurabilmeyi başarmıştır. Ne acıdır ki bugünkü islam coğrafyasında gerek islam dinin aslından daha farklı yorumlanması gerekse eski kültüre olan direniş sebebiyle kadınlar iş hayatında çağın gerektirdiği gibi yer alamamıştır. Bu da bu kültürlerin ekonomik olarak dünyanın çok gerisinde yer almalarına sebebiyet vermiştir…

Gelgelelim başlıktaki esas mevzumuza. Kadınların, ev hanımlarının iş dünyasında aktif rol oynamaya başlaması “ev kadınlarına para kazandıracak iş imkanlarını” da beraberinde her geçen gün çoğaltmıştır. Yani kadınların iş dünyasındaki rolu evden bile sürdürülebilir hale gelmiştir. Bu sayede kadınlar da aile yaşantısı içinde çocuk bakımı ve de ev işleri yanında ekonomik olarak katkılarda bulunabileceği için daha sözü geçen birey haline gelmiştir.

Şimdi gelin size kadınları iş dünyadında erkeklere nazaran daha etkili kılan yönlerini anlatayım.

• Kadınların kelime haznesi erkeklere göre daha geniş olduğu için erkeklerden daha iyi pazarlama faaliyetlerinde bulunabilirler.

• Kadınlar duygusal zeka yönünden genel olarak erkeklerden daha gelişmiş oldukları için insanları anlama ve onları yönetme, onlara istediklerini verme konusunda, mutlu kılma konusunda daha başarılıdırlar.

• Kadınlar insanların dikkatini çekme ve onları etkileme konularında erkeklere göre 1-0 öndedirler

• Kadınlar olaylara bütünsel açıdan bakabilme konusunda daha başarılı olduklarından şirketlerin geleceği ve atılması gereken adımlar konusunda daha başarılıdırlar.

• Kadınlar daha ayrıntıcı ve titiz olduklarından hayati ayrıntılara daha çabuk dikkat edip, iş dünyasında olası kazaları önleme konusunda erkeklere nazaran 1-0 öndedirler.

• Kadınlar istikrarı sağlama konusunda daha başarılıdır. Zira genelde zararlı riskleri almaktan kaçındıkları için “kalıcı ve istikrarlı iş fikirlerini yaratma” konusunda çok başarılıdırlar.

Yazımı sonlardırmadan önce belirtmek isterim ki evvela ülkemiz sonra da insanlık için “kadınların iş hayatında aktif rol üstlenebilmesi” ülkemiz geleceği için hayati bir durumdur. Zira benim burada belirtmek istediğim geleneklerimizi ve de kültürümüzü çağa ayak uyduracağım diye satmak değil; tam tersine onların ebediyen muassır olması için birtakım yenilikleri ve de değişiklikleri göğüsleyebilmektir… Umarım bir kişiye de olsa ulaşabilmiş ve de o kişinin zihnini aydınlatabilmişimdir. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın…

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...