Mobbing ile mücadele dernekleri Türkiye’ye yayılıyor

Mobbing ile mücadelede farkındalık oluşturmak için Mobbing ile Mücadele Dernekleri Türkye’ye yayılıyor.

01 Nisan 2016 Cuma, 16:24

Mobbing kişilik haklarına saldırıda bulunan ve neticesinde kişiyi iş yerinden uzaklaştıran hareketler olup, kişinin fizyolojisinde ve psikolojisinde önemli ölçüde tahribata yol açabilmektedir.

Mobbing olarak sayılabilecek birçok davranış mevcut olup bunların başlıcaları; şiddet, tehdit eleştirel durumlar, baskı, aşağılayıcı hareketler, iş akdinin feshi, kişiyi izole etmek, küçük düşürücü hareketlerde bulunmak, itibarını sarsmak, cinsel taciz ve benzer birçok davranış olarak örnekleri çoğaltabiliriz.

Mobbing ile Mücadele Derneği, Türkiye’nin 14 ilinde temsilcilikleri bulunan, her biri kendi alanında uzman ve yeterlilikleri mevcut temsilcilerden oluşmaktadır. Dernekte Türkiye’nin hemen hemen tüm illerinden gelen başvurular ile ilgilenilmektedir.

Mağdura uygulanan mobbing genellikle meşrulaştırmaya çalışılmakta, mağduriyete sebep olan davranışlar görmezden gelinmekte, hatta mağduru dayanaksız suçlamalar ile haksız konuma düşürmeye çalışmaktadır. Mağdurun şikayetleri ise ötelenmektedir. Mobbing ile mücadelede mağdurlar, yargı yoluna başvurmak için zaman zaman kendilerini güçsüz hissetmekte, psikolojik olarak ‘haksız çıkmak’, ‘suçlanmak’ tedirginliklerini yaşamaktadır. Geçirilen süreçte ‘kimi, nereye şikayet edebilirim’, ‘ ne isteyebilirim’ soruları ile çıkmaz yaşamaktadırlar.

Av. Saliha Ersöz Baştaş, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız. İş yerinde psikolojik şiddetin yargıya taşınmasında, mobbingin göz ardı edilen bir ayrıntı olmasından ziyade mobbingin fesihlerin ana unsuru olduğunun bilincinde olunması gerekmektedir. Dernek olarak amacımız, çalışmalarımızla mobbing ile mücadelede farkındalık oluşturmaktır” dedi.

Dernekte, İstanbul Temsilciği olarak temsilci Av. Saliha ERSÖZ BAŞTAŞ, yardımcıları Sultan KAHRAMAN, Doç Dr. Pınar ATUKEREN, Av. Gökçe AKŞENGÜR , Yrd. Doç Dr. Davut İBRAHİMOĞLU ve Av. Serpil SERİN görev almaktadır.

Mobbing ile Mücadele Derneği

İstanbul Temsilciliği adına

Av. Saliha ERSÖZ BAŞTAŞ

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...