17 Mayıs 2022

Sağlıklı ailenin ve evliliğin unsurları

0 0
2 min read
Eşlerin kendi aralarındaki iletişimin ve paylaşımın etkinliğini ve kalitesini, yaşama, insana verdikleri anlam, görme ve algılama biçimleri ve kendilerini gerçekleştirme tarzları gibi pek çok unsur etkilemektedir.<br />
0 0

Sağlıklı ya da sağlıksız evliliklerden söz ettiğimizde, temel olarak hem kendi aralarındaki hem de kendilerinin dışında olanlarla kurdukları iletişimin ve paylaşımın niteliği ve niceliği üzerinde konuşmuş oluruz. Eşlerin kendi aralarındaki iletişimin ve paylaşımın etkinliğini ve kalitesini, yaşama, insana verdikleri anlam, görme ve algılama biçimleri ve kendilerini gerçekleştirme tarzları gibi pek çok unsur etkilemektedir. Sağlıklı ailenin ve evliliğin belli başlı temel unsurları olarak şunları sıralayabiliriz’

Eşler, birbirleriyle uyum sağlayabilecek, sağlam bir denge kurabilecek ve birbirlerini tamamlayabilecek özellikleri %50-60’ın üzerinde sağlarlar. Bu özellikler’

·  Yaşamın anlamı, idealleri, değerleri, inançları ve amaçları,
·  Ruhsal ve psişik yapılarında uyum, karşılıklılık ve denge yeteneği,
·  Entelektüel, estetik, duygusal ve zihinsel boyutlarda uyum,
·  Fiziksel ve cinsel uyum,
·  Karşılıksız sevgi,
·  Eşinin kişisel özelliklerini kabullenebilme ve saygı gösterebilme yeteneği,
·  Bencillik ve sahiplenme duygusunun olmadığı paylaşım ve dayanışma isteği,
·  Çocuk sahibi olmak ve yetiştirmek konusunda ortak niyet ve istek,
·  Ailenin işlevleri ve sürekliliği konusunda benzer inanç, kararlılık ve irade yeteneği.
·  Aile bireylerinin her biri, aile içindeki konumları, işlevleri, hak ve sorumlulukları konusunda açık ve net bir anlayışa sahiptirler.
·  Aile içinde ve dışında; ilişkileri, davranışları ve tepkileri kolaylaştıracak yeterli ölçüde, ilkeler ve normlar belirlenmiştir.
·  Ortak kararlara, ilkelere ve normlara uyulmaması halinde hangi yaptırımların devreye sokulacağı üyeler tarafından açık ve seçik bilinir.
·  Aile içinde fiziksel, sözlü, duygusal ya da ekonomik şiddet asla söz konusu olmaz.
·  Organizasyonel bir yapı olan ailede de bir hiyerarşi söz konusudur. Aileyi ilgilendiren önemli kararların alınmasında, aile bireylerinin her biri, konumlarına ve işlevlerine göre kararlara katılım sorumluluğunu üstlenirler.
·  Aile üyeleri, fikirlerini, duygularını, isteklerini ve eleştirilerini, herhangi bir korku ve kaygıya kapılmadan ifade edebilirler.
·  Aile üyeleri, kendi davranış ve tercihlerini, diğer aile üyelerinin hak ve yetkilerini çiğnemeyecek şekilde belirleme hakkına ve kendi olma özgürlüğüne sahiptirler.
·  Çatışmalı durumlarda, aile üyelerinin empatik yaklaşım geliştirme, çatışma çözme ve uzlaşma becerileri gelişmiştir.
·  Aile üyeleri, kendi yaşamsal kaderleriyle, aile ve ailenin diğer üyeleri arasında ölçülü bir bağ kurabilme becerisini gösterebilirler.
·  Birbirlerinin yaşamsal özgürlüklerine ve sorumluluklarına, gelişim fırsatlarına müdahale etmeden destekleyici ve tamamlayıcı bir çabayı ortaya koyabilirler.
·  Samimiyet, dürüstlük, açıklık becerileri yanında sevgi, şefkat ve merhamet duyguları da yeteri kadar gelişmiştir.
·  Yaşamsal zorluklara ve krizlere karşı direnç geliştirmişler ve yeterli donanımı edinmişlerdir.
 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bir cevap yazın